Explore Template

Cart empty
Total 0,00 €

My account

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍHO PARTNERA - GDPR
 
Prohlášení o ochraně osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“, zejména jeho čl. 13. Správcem osobních údajů je David Borovička / Studio Borovička, IČ: 76296393, se sídlem: Kyjov, Květná 1093/17, PSČ: 69701. Kontaktní osoba: David Borovička, tel.: 724 649 498, e-mail: david (zavináč) borovicka.eu
 
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující registrací na webu borovicka.eu a následném uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Vaše osobní data jsou důvěrná a jako třetí osobě jsou poskytována jen obchodním partnerům, jako jsou například banky nebo společnosti vydávající platební karty a to jen v rámci konkrétní platby či jiné finanční operace. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pouze pro doručení zboží.
 
Zadáním objednávky souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pro účely vyřízení a doručení vaší objednávky. Dáváte nám tímto souhlas se zasíláním informací o stavu objednávky.
 
Odběr aktualit emailem: zadáním své emailové adresy potvrzujete, že souhlasíte se zasíláním informací o novinkách a akcích (tzv newsletterů). Zasílání informací lze kdykoli zrušit, newslettery obsahují odkaz pro přímé odhlášení této služby. Emailová adresa bude sloužit výhradně k výše zmíněnému účelu a nebude v žádném případě poskytnuta třetí straně. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení nebo vymazat z databáze, a to na elektronickou adresu david (zavináč) borovicka.eu
 
Zásady pro zpracování osobních údajů zákazníků
V tomto dokumentu vám poskytujeme informace o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů. Přečtěte si, prosím, pečlivě tyto zásady zpracování osobních údajů. Budete-li mít jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás na emailu david (zavináč) borovicka.eu. Ochrana soukromí a osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.
 
Účely zpracování osobních údajů zákazníků
Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro vyřízení vašich objednávek. Osobní údaje poskytnuté správci při registraci na našem webu, včetně nákupního chování, jsou automatizovaně zpracovány prostřednictvím informačního systému za účelem:
 
    • Vytvoření uživatelského účtu na webu borovicka.eu
    • Poskytnutí bonusových materiálu zdarma.
    • Komunikace v rámci společné obchodní spolupráce.
    • Zasílání nabídek z naší strany.
 
Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, pokud nám požadované osobní údaje odmítnete sdělit, není možné vám umožnit využívat námi nabízených služeb.
 
Oprávněné zájmy zpracování vašich osobních údajů
Zpracování osobních údajů našich zákazníků je nezbytné pro poskytování služeb spojených s naší nabídkou a je tedy oprávněným zájmem správce. Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:
 
    • Prezentace námi nabízených produktů a služeb, abychom vám pomohli maximálně využívat výhod spojených s naší
      nabídkou.
    • Řízení vztahů se zákazníky, abychom vám poskytli veškeré služby, které nabízíme nebo vyřešili vaše požadavky, přání
      a stížnosti, apod.
    • Zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k obsluze vašeho účtu (informace o stavech vaší objednávky, apod.).
    • Analýzy vašich profilových údajů a údajů o vašem nákupním chování za účelem:
 
        ◦ Nabídky akčních položek.
        ◦ Nabídky odměn, soutěží, akcí.
        ◦ Prevence a odhalování podvodného jednání, prevence nesouladu s legislativou.
        ◦ Vývoje CRM systému a testování změn.
        ◦ Výzkumu nákupního chování.
 
Které osobní údaje zpracováváme
    • Identifikační údaje - jméno, příjmení.
    • Kontaktní údaje - především e-mailová adresa, číslo telefonu, fakturační adresa, adresa pro doručení zboží nebo odměny 
     a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat a zaslat vám vámi objednané
     produkty.
    • Údaje o využívání služeb a nákupním chování - údaje o tom, jak využíváte náš web (např. údaje o jednotlivých
      objednávkách).
 
Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
Osobní údaje, které jste nám poskytli, jsou zpřístupněny pouze nám a v rozsahu nezbytném pro jejich činnost pak našim zpracovatelům. Jiným osobám osobní údaje neposkytujeme. Tím není dotčena případná povinnost správce tyto údaje předat subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat. Zpracování osobních údajů mohou pro správce provádět pouze zpracovatelé, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Všechny zpracovatele vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. V tomto smyslu poskytujeme k oprávněným účelům osobní údaje těmto příjemcům:
 
    • poskytovatelům IT služeb za účelem zajištění podpory provozu eshopu a CRM systému 
    • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací
    • externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem plnění smlouvy (např. mediální a marketingové agentury, tiskárny)
 
Doba, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy u správce
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy (především zákony o účetnictví). To znamená, že máme nastavena příšná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
 
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Máte právo se na nás kdykoliv obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.
 
- Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracováváme. Přehled zpracovávaných osobních údajů také naleznete po přihlášení do svého účtu na stránkách www.borovicka.eu.
 
- Právo na opravu osobních údajů
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění, případně provést opravu po přihlášení ve svém účtu.
 
- Právo na výmaz osobních údajů
Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány. S ohledem na kategorii zpracovávaného osobního údaje může být důsledkem ukončení vašeho členství u nás nebo omezení výhod plynoucích ze členství.
 
- Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. Zpracovávané osobní údaje vám budou poskytnuty na základě vaší emailové žádosti ve formátu XML.
 
- Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat. Zároveň, s ohledem na vámi rozporované zpracování, může být důsledkem ukončení vašeho členství u nás.
 
Chcete-li uplatnit svá práva ve věci zpracování vašich osobních údajů, napište nám na email david (zavináč) borovicka.eu. Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 14 dnů od obdržení žádosti. Budeme Vás o žádosti o omezení zpracování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
 
 
 

Stručně o nás

Vznik studia je datován rokem 2008. Právě toho roku jsme byli vůbec prvním subjektem v ČR nabízející zakázkový servis zaměřený na tvorbu uměleckých digitálních modelů se specializací na CNC obrábění! Tvoříme z 2D podkladů jako jsou fotky, obrázky či nákresy. Disponujeme také CNC technikou, zajišťujeme výrobu uměleckých, dekorativně zaměřených zakázkových produktů.

Kontaktujte nás

Digitální modely a fyzická CNC výroba na zakázku. Máte-li námět na spolupráci nebo dotazy k naší nabídce, prosím kontaktujte nás.

David Borovička
E-Mail: david (zavináč) borovicka.eu
Skype: davidborovicka
Tel.: +420 724 649 498
WhatsApp: +420 724 649 498

Autorské právo

Veškerá digitální data prezentovaná na tomto webu (včetně textové náplně, fotografií, apod.) jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k výše uvedenému je subjekt Studio Borovička, případně subjekty, které figurují jako oficiální obchodní společník našeho studia, s jejichž svolením dané data publikujeme (fotobanka, zákazníci, apod.) Publikování nebo další šíření obsahu tohoto webu není dovoleno bez písemného souhlasu autorů.