Explore Template

Cart empty
Total 0,00 €

My account

Všeobecné podmínky

Základní ustanovení, princip uživatelské registrace
Využívat služeb Studia Borovička lze technicky vzato pouze po členské registraci uživatele, která zpřístupní všechny možnosti a služby, které nabízíme. Bez členské registrace má uživatel přístup jen k informační složce webu, dodatečné možnosti jako stažení zkušebního modelu zdarma, objednávka produktů a služeb, apod., jsou dostupné jen po registraci a následném přihlášení uživatele. Při členské registraci klademe důraz na odsouhlasení všech na tomto webu uvedených "Obchodních podmínek", bez zaškrtnutí souhlasu v procesu registrace nelze pokračovat dále. Proto je tato zmínka o všeobecném souhlasu (posloupně vzato) na prvním místě důležitosti. Všechny body, které v sekci "Obchodních podmínek" zmiňujeme, jsou velmi důležité a chrání jak nás, poskytovatele služeb a dodavatele produktů, tak Vás - zájemce o naše služby. Oboustranné odsouhlasení pravidel je tedy prvním krokem k širší spolupráci. Informační náplň doporučujeme přečíst celou. Vyhnete se tak možným nedorozuměním, které mohou plynout z nedostatečného zájmu o naše "Obchodní podmínky", jimiž se náš servis důsledně řídí. Je-li to nutné, Studio Borovička si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit kteroukoli z uvedených podmínek a registrovaný uživatel tímto souhlasí, že se takovými změnami budete i nadále řídit. Pokud dojde k úpravě podmínek, registrované uživatele vždy informujeme emailem. Pokud s jakoukoli z námi uvedených obchodních podmínek nesouhlasíte, nepřejete-li si zadávat při registraci své osobní údaje, apod., na našem webu se prosím neregistrujte, naše služby dále nevyužívejte a naše produkty nestahujte ani nepoužívejte. Naopak, v případě souhlasu s podmínkami bude Vaše registrace dokončena a přístup k našim službám zpřístupněn bez dalšího omezení.
  
Odpovědnost našeho studia za výrobní rizika, jenž jsou spojeny s námi nabízenými produkty
Studio Borovička nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout uživatelům nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně, s ohledem na využívání služeb a produktů našeho studia nebo v jakémkoli jiném spojení s ním. Jako příklad uveďme nesprávné použití námi dodaných CNC digitálních modelů, kdy po uživatelově chybné konfiguraci g-kódu (za kterou my přímo nemůžeme, nebo námi dodávané produkty nemohou) může dojít k vniknutí obráběcího nástroje do míst mimo obráběný materiál, dále pak k poškození samotného stroje či použitého obráběcího nástroje, k poranění operátora způsobeném odmrštěním materiálu, apod. Je spousta rizik spojených s ovládáním a konfigurací CNC strojů. Vždy je třeba dodržovat základy bezpečnosti práce s návaznosti na podklady od dodavatele CNC techniky, od dodavatele CAD/CAM softwaru, apod. Přímo na těchto prvcích je bezpečnost a správnost zacházení s touto technikou závislá. Námi dodávané digitální modely jsou testovány ve výrobních podmínkách a maximálně uzpůsobeny a připraveny pro výrobu s využitím CNC techniky a jen nesprávnou konfigurací či nastavením ze strany operátora/uživatele může dojít k nežádoucím důsledkům. Je zde nutné zdůraznit, že Studio Borovička nenese odpovědnost za žádné z rizik, jenž jsou spojeny s výše popsaným ukázkovým, či obdobným scénářem, jenž může kdykoli a kdekoli nastat. Uživatel, který naše produkty a služby využívá, je využívá z vlastního rozhodnutí. Není-li uživatel zkušený v oboru CNC výroby, důrazně doporučujeme podstoupit prvotní zaškolení jak v oblasti znalosti používaného software, tak v oboru fyzické výroby. Teprve po absolvování podobného zaškolení dosáhne uživatel maximálních možných výsledků ve výrobě, což jde také ruku v ruce s bezpečným ovládáním CNC techniky.
 
Prohlášení: Úspěšným odesláním registračního formuláře uživatel souhlasí, že subjekt Studio Borovička a jeho představitele zbavuje odpovědnosti za jakékoli potenciální škody, jenž mohou vzniknout uživateli, nebo komukoli jinému, v důsledku nesprávného používání námi dodávaných produktů a služeb. Jedná se o prohlášení s odkazem na výše uvedené (předem nesnadno odhadnutelné) situace.
 
Záruka prezentované kvality námi dodávaných digitálních modelů
S odkazem na výše popsané, Studio Borovička není odpovědné za (v technickém směru) nedokonalé výrobní postupy ze strany zákazníka a to v případě využití námi dodávaných digitálních modelů. Vždy zde platí pravidlo, že uživatel dosáhne právě takových výrobních výsledků, které jsou přímo úměrné možnostem našich digitálních modelů a to za předpokladu, že uživatel disponuje kvalitní CNC technikou, kvalitním CAM systémem a zvolí vhodné výrobní postupy. Pokud jsou výrobní výsledky kvalitativně horší, než-li vizuální prezentace našeho modelu na webu Studia Borovička, vždy je třeba přistoupit k optimalizaci či úpravě uživatelova výrobního procesu, nikoli pak k úpravě digitálního modelu jako takového. K optimalizaci výrobního procesu Vám pomůže uživatelský manuál k CNC technice, či k software, kterým disponujete. Pokud i po studiu těchto materiálů budou výsledky neuspokojivé, kontaktujte prosím dodavatele výše uvedených technologií a hardware. Naše studio se zavazuje právě takovým výrobním výsledkem, jenž prezentujeme na našem webu v rámci vizuální nabídky digitálních modelů. Příklad tedy ukáže princip: Pokud námi nabízený model obsahuje ve vizuální charakteristice dobře rozeznatelné rysy ve tváři postavy, která je ztvárněna v rámci nabízeného digitálního modelu, právě takových výsledků též uživatel dosáhne při výrobě, dodrží-li správný technický postup. Pokud těchto výsledků uživatel nedosáhne, zpravidla se nejedná o problém modelu, nýbrž o problém výrobního postupu uživatele (ať už nevhodně zvolený obráběcí nástroj, nevhodně připravený materiál před samotnou výrobou, nevhodně zvolená strategie CNC obrábění při tvorbě g-kódu, apod.). Právě toto tvrzení vždy dokazujeme vlastní výrobou s použitím stejného digitálního modelu, kde jsou kvalitní výsledky vždy dobře patrné. Fota naší vlastní výroby jsou publikována bok po boku s modely v sekci Fotogalerie. Na druhou stranu, za žádnou cenu se nezříkáme jakékoliv pomoci v těchto případech. Máme mnohaleté zkušenosti v oboru a rádi s případnými dotazy pomůžeme, bude-li to třeba.
 
Vlastnosti našich digitálních modelů
Před objednávkou námi dodávaných digitálních modelů je nutné, aby se zákazník obeznámil s vlastnostmi dat, které si kupuje. Tato informovanost chrání nás, jakožto dodavatele, před neoprávněnou reklamací ze strany zákazníka, jenž by jinak mohl jako potenciální důvod reklamace úvést vlastnosti dat, o kterých nebyl informován a které mu teoreticky mohou způsobit nefunkčnost s jím používanými CAD/CAM a CNC systémy. Software, jenž využíváme k naší tvorbě pracuje na bázi polygonů (polygons). Dodání polygonových dat ve formátu STL je samozřejmostí, na vyžádání jsme schopni také exportovat v jiných, méně běžných formátech. Mezi nejznámější CAD/CAM software, jehož kompatibilita s námi dodávanými modely je garantována, patří: Delcam/Autodesk Artcam (všechny verze), Vectric Aspire, Vectric Cut3D, Type3, a mnoho dalších. Naopak, námi dodávané data nejsou vytvořeny na bázi ploch (solids), kompatibilitu s čistě strojařským software pracujícím na bázi zmíněné struktury nejsme schopni garantovat. 
 
Důležité: Před objednávkou se nejdříve ujistěte, že námi dodávané data jsou kompatibilní s Vámi využívaným software. Stačí se registrovat na našem webu, stáhnout si zkušební model zdarma, a vyzkoušet jej importovat a využít přímo ve Vašich podmínkách. Naše studio nevrací pořizovací částku za data v případě, zjistí-li zákazník dodatečně, že jsou námi dodané data nekompatibilní s jeho software, či hardware.
 
Odpovědnost za nemožnost využít našich služeb
Studio Borovička nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou uživatelům nebo třetím osobám v důsledku nemožnosti používat naše služby nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Jako příklad si opět uvedeme situaci, kdy uživatel obdrží zakázku a spoléhá se na námi dodávaný digitální servis. Studio Borovička si vyhrazuje právo odmítnout spolupráci na zakázkovém projektu v případě, je-li pro nás vyřízení projektu z technického či časového hlediska komplikované, či nemožné (například v případě, jsme-li plně vytíženi prací na jiných projektech, a podobně).
 
UPOZORNĚNÍ: Naše studio neručí za poskytnutí jakéhokoli servisu na vyžádání za okolností, kdy to technicky vzato či z časových důvodů není možné. Vždy je třeba nás nejdříve kontaktovat a nechat si zaslat podmínky dodání, které budou poptávajícímu neprodleně oznámeny. Teprve v případě dohody na termínu dodání, na ceně projektu, a na dalších podmínkách, dochází k realizaci projektu z naší strany, kdy se tímto přímo zavazujeme smluvené podmínky splnit. Přeje-li si zákazník získat jistotu, že námi dodané produkty budou pravidelně dodávány včas, navrhujeme uzavřít smlouvu, kdy se jako dodavatelé služeb zavážeme pravidelně a včas dodávat objednané produkty.
 
 
 

Stručně o nás

Vznik studia je datován rokem 2008. Právě toho roku jsme byli vůbec prvním subjektem v ČR nabízející zakázkový servis zaměřený na tvorbu uměleckých digitálních modelů se specializací na CNC obrábění! Tvoříme z 2D podkladů jako jsou fotky, obrázky či nákresy. Disponujeme také CNC technikou, zajišťujeme výrobu uměleckých, dekorativně zaměřených zakázkových produktů.

Kontaktujte nás

Digitální modely a fyzická CNC výroba na zakázku. Máte-li námět na spolupráci nebo dotazy k naší nabídce, prosím kontaktujte nás.

David Borovička
E-Mail: david (zavináč) borovicka.eu
Skype: davidborovicka
Tel.: +420 724 649 498
WhatsApp: +420 724 649 498

Autorské právo

Veškerá digitální data prezentovaná na tomto webu (včetně textové náplně, fotografií, apod.) jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k výše uvedenému je subjekt Studio Borovička, případně subjekty, které figurují jako oficiální obchodní společník našeho studia, s jejichž svolením dané data publikujeme (fotobanka, zákazníci, apod.) Publikování nebo další šíření obsahu tohoto webu není dovoleno bez písemného souhlasu autorů.