Explore Template

Cart empty
Total 0,00 €

My account

Obchodní podmínky zakázky

1. Úvodní ustanovení
 
1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na objednávku zakázkového produktu prostřednictvím internetového služby www.borovicka.eu zřízené a provozované subjektem Studio Borovička, David Borovička (prodávající) se sídlem Květná 1093/17, 697 01 Kyjov, IČO 76296393, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Kyjov. Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících/spotřebitelů).
 
2. Vymezení pojmů
2.1 Spotřebitelská smlouva, smlouva kupní či smlouva o dílo, při které smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (kupující) a na druhé straně prodávající.
 
2.2 Prodávající, v tomto případě Studio Borovička / David Borovička, se sídlem Květná 1093, 697 01 Kyjov, IČO 76296393, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Kyjov. 
 
2.3 Spotřebitel (kupující), osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tyto smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a také zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 
2.4 Podnikatelský subjekt, kupující, který není spotřebitel. Nakupuje produkty či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito produkty nebo službami. Smluvní vztahy s tímto podnikatelským subjektem se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se jej týkají a obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších novel.
 
3. Uživatelský účet
3.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce borovicka.eu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat na zakázku vyrobené produkty.
 
3.2 Při registraci na webové stránce borovicka.eu a při objednávání zakázkové práce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Nejsou-li tyto údaje správné, prodávající není odpovědný v případě odeslání produktů na kupujícím nesprávně udanou adresu, či v případě jiných komplikací, jenž jsou spojeny s tímto faktem.
 
3.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího a za případné zneužití uživatelského účtu v důsledku takového jednání.
 
3.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 
3.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních či jiných podmínek). 
 
3.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
4. Způsob objednávání zakázkového produktu
4.1 Postup při objednání zakázkového produktu je jednoduchý. Uživatel se přihlásí ke svému uživatelskému účtu a prostřednictvím poptávkového formuláře specifikuje svůj požadavek.
 
5. Uzavření kupní smlouvy
5.1 Objednávka zakázkové práce kupujícím je považována za návrh kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena v momentě doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího a připsání kompletní zálohové částky na účet prodávajícího. Závazným potvrzení se rozumí takto označené emailové potvrzení, telefonické, či jiné sdělení. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 
5.2 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
5.3 K platnosti objednávky podané elektronicky je zapotřebí řádné vyplnění veškerých, poptávkovým formulářem předepsaných, údajů a náležitostí. Veškeré kupujícím odeslané data (použité v poptávkovém formuláři) nebudou za žádných okolností žádnou cestou šířeny dále, tomu se zavazujeme. Data, která nám kupující odešle, považujeme za přísně důvěrné a s ohledem na tento status k nim budeme také přistupovat.
 
5.4 Místem doručení fyzického zboží je adresa uvedená při registraci uživatele. Jedná-li se o jinou adresu, kupující nás o tomto faktu včas informuje, případně si adresu upraví ve svém uživatelském profilu. Místem digitálního doručení dat je emailová adresa, kterou uživatel zadal při procesu registrace.
 
5.5 Jak u fyzických výrobků vytvořených na zakázku, tak u digitálních modelů vytvořených na zakázku, hraje významnou roli námi stanovený licenční systém. Pro volbu vhodné licence a pro více informací v tomto směru klikněte zde.
 
5.6 Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě dodatečných úprav na zakázkovém produktu. Jedná se o úpravy a požadavky projektu, které nebyly v prvotním zadání zákazníkem zmíněny (to pro nás znamená tzv. práci navíc, se kterou nebylo kalkulováno při prvotním nacenění projektu).
 
5.7 Před objednávkou zakázkového digitálního modelu se nejdříve ujistěte, že námi dodávané data jsou kompatibilní s Vámi využívaným software. Stačí se registrovat na našem webu, stáhnout si testovací model a vyzkoušet jej importovat přímo ve Vašich podmínkách. Naše studio nevrací pořizovací částku za data v případě, zjistí-li zákazník dodatečně, že jsou námi dodané data nekompatibilní s jeho software.
 
6. Způsob platby za zakázkový produkt
 
6.1. Bankovní převod na základě zálohové faktury.
 
6.2 PayPal, zákazník obdrží platební link, díky kterému bude přesměrován na platební portál služby PayPal. Zde je možnost zvolit platbu z PayPal účtu na PayPal účet, případně platbu platební kartou. V prvním případě stačí zadat své PayPal jméno a heslo a potvrdit platbu. V případě platby kartou je nutné zvolit tuto metodu a zadat šestnáctimístné číslo karty a CVC/CVV kód. Zadávání a přenos informací je uskutečněn mimo servery našeho studia a podléhá tímto bezpečnostním standardům platebního portálu PayPal.
 
6.3 Ostatní metody platby naše studio s ohledem na zakázkové projekty nenabízí. Máte-li speciální požadavek například na platbu v hotovosti při osobním předání, individuálně jsme schopni vyjít vstříc. V takových případech nás prosím kontaktujte.
 
7. Doprava / dodání produktů
 
7.1 Je-li naše studio v dosahu zákazníka, může si objednaný produkt vyzvednout osobně na naší pobočce.
 
7.2 Jedná-li se o objednávku rozměrově většího produktu, u kterého hrozí poškození ze strany standardního dopravce, jsme ochotni zajistit vlastní bezpečnou dopravu až k Vám. Toto lze dohodnout před začátkem projektu.
 
7.3 Ve všech ostatních případech fyzické zboží zasíláme prostřednictvím České pošty. Jsou-li částky za nákup zboží + náklady na dopravu připsány na náš účet, zboží je připraveno k odeslání. V okamžiku odeslání balíku Vás emailem informujeme a na přání obdržíte i podací číslo zásilky. Dodání pak probíhá většinou následující pracovní den. Neobdržíte-li objednané zboží do 3 pracovních dnů, prosím kontaktujte nás.
 
7.4 V případě, že Vás Česká pošta nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky na pobočce. Úložná doba je 7 pracovních dnů. Výjimečně se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení ve schránce. V takovém případě nás kontaktujte. Každý balík má své podací číslo a na webových stránkách České pošty lze zjistit, kde je zásilka právě uložena.
 
7.5 Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.
 
7.6 Jedná-li se o objednávku zakázkových digitálních dat, doručení probíhá digitální cestou. Po připsání částky na náš účet je kupujícímu odeslán odkaz ke stažení dat, tento odkaz odesíláme emailem na emailovou adresu, kterou kupující zadal při procesu registrace.
 
8. Termín dodání zakázkových produktů
 
8.1 Termín dodání produktů je vždy před zahájením projektu oznámen kupujícímu. Fyzický zakázkový produkt, který je k dispozici, bude doručen kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne připsání částky na náš účet (a to kamkoli v České republice). Do zahraničí fyzické výrobky nedodáváme. Digitální produkt zpravidla odesíláme digitální cestou ihned po dokončení.
 
8.2 Ve vyjímečných případech se může stát, že fyzická zásilka není doručena v čase, který byl kupujícímu potvrzen prodávajícím. Toto se může stát pouze v případě zásahu nepředvídatelných událostí (porucha vozidla, vlivy počasí či nepředvídatelná dopravní situace). Pokud tato situace nastane, zajistí prodávající doručení zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. Kupující souhlasí, že toto včasné nedoručení zásilky není považováno za rozpor s kupní smlouvou, pokud bylo způsobeno nepředvídatelnými událostmi.
 
9. Rozpor s kupní smlouvou
 
9.1 Pokud zboží, či digitální produkty při převzetí kupujícím nejsou shodné s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zajistil nápravu s ohledem na kupní smlouvou. Pokud není náprava možná, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, či sám tento rozpor s kupní smlouvou způsobil.
 
9.2 Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno přepravní společností, je kupující povinen při doručení zásilky tuto zásilku překontrolovat, zda nebyl obsah zásilky poškozen při přepravě, a podobně. V případě, že kupující převezme od přepravce poškozenou zásilku (zboží), není možné následně uplatnit reklamaci na poškození zboží při přepravě, a toto poškození není v rozporu s kupní smlouvou. Přepravce je povinen na požádání počkat, než-li si zásilku rozbalíte a překontrolujete. U digitálních produktů tyto problémy v podstatě odpadají, emailové doručení linku ke stažení a stažení dat samotné jsou většinou zcela bez jakýchkoli problémů.
 
10. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
 
10.1 Odstoupení od kupní smlouvy v případě nákupu zakázkového fyzického produktu. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy v případě, není-li se zakázkovým produktem z jakéhokoliv důvodu spokojen. Tento krok je možné učinit pouze ve fázi tvorby zakázkového produktu, nikoli po zaplacení a předání produktu zákazníkovi. Zakázkový produkt je vždy po dokončení prezentován zákazníkovi ve své kompletní podobě (buď osobně, nebo pomocí digitálních fotografií, případně videa, zákazník tedy vždy dostane možnost se s dílem dokonale seznámit ještě před zakoupením). Po odsouhlasení tohoto produktu zákazníkem je obchod považován za závazně uzavřen, pořizovací cena je uhrazena a produkt předán. Od této chvíle navrácení zboží prodávajícímu není možné. Produkce zakázkového díla je zejména časově velmi náročný proces a výše zmíněný zákon chrání zejména nás (jakožto výrobce) před zneužíváním našich služeb a našeho časového fondu.
 
10.2 Odstoupení od kupní smlouvy v případě nákupu licence k zakázkovému digitálnímu modelu - podle § 53 odst. 8 zák. č.40/1964 Sb. občanského zákoníku nelze uplatnit možnost vrácení zboží do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, obdrží-li zákazník digitální model s licencí. Digitální data jsou všeobecně považována za nevratné položky, nelze je vrátit jako fyzický výrobek vzhledem k jejich "digitální povaze", která vždy zaručuje, že nikdy nebudou poškozena v porovnání s fyzickými výrobky, a že nikdy samovolně k jejich poškození nedojde. Digitální data mohou být poškozena a ztracena jen v případě, dojde-li k technickým potížím vzhledem k nosiči dat, na kterém se nacházejí. Každý kupující si své nosiče dat vlastní a udržuje sám a za případné technické potíže v tomto směru naše studio neručí. Jakmile jsou jednou digitální data doručena kupujícímu, odstoupení od kupní smlouvy a jejich navrácení není možné, neboť při odeslání zpět digitální cestou, případně při vypálení na DVD/CD nosič a odeslání poštou, vždy vzniká digitální kopie a zdrojová data zůstávají na svém původním místě. Digitální data tedy technicky vzato není možné vrátit a očekávat tímto navrácení pořizovací částky nazpět kupujícímu. Proto si prosím nejdříve dobře rozmyslete, zda-li o daný digitální produkt máte dostatečný zájem, objednávka digitálního produktu je vždy závazná. Opět zde platí totéž, co v předešlém odstavečku. Zakázkový digitální model je vždy po dokončení prezentován zákazníkovi ve své kompletní podobě (buď osobně, nebo pomocí digitálních fotografií, případně videa, zákazník tedy vždy dostane možnost se s dílem dokonale seznámit ještě před zakoupením). Po odsouhlasení tohoto produktu zákazníkem je obchod považován za závazně uzavřen, pořizovací cena je uhrazena a produkt předán. Od této chvíle navrácení digitálních dat prodávajícímu není možné.
 
11. Záruka a reklamace
 
11.1 Záruka začíná běžet dnem převzetí produktu spotřebitelem. Na produkty je poskytována záruka 24 měsíců.
 
11.2 Prodejce odpovídá za všechny vady fyzického produktu, které má fyzické zboží po převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se však na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením a běžným opotřebením. V případě digitálních dat platí výše uvedené, že prodejce neručí za technický stav, či technické problémy digitálních nosičů, které vlastní kupující a které tímto digitální data nesou.
 
11.3 Reklamaci fyzických produktů je možné uplatnit poštou. Zákazník má právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na dopravu). Vždy je třeba popsat charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na Vás.
 
11.4. V případě reklamace digitálních dat je nutný obdobný postup: vždy je třeba popsat charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na Vás.
 
11.5 Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu maximálně do 30ti kalendářních dnů. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi emailem.
 
11.6 Reklamaci na digitální data je možné uplatnit (s ohledem na odstavec 10.2 tohoto článku o digitální povaze dat) pouze v těchto případech:
 
- je-li kupujícímu dodán jiný digitální model, než-li ten, který si objednal
 
- je-li kupujícímu dodán digitální model, který obsahuje digitální vady. Mezi digitální vady řadíme chybějící části polygonové sítě, díry v polygonové síti, a podobné nedostatky, které odlišují digitální model od prezentované podoby, se kterou byl při nákupu a odsouhlasení zakázkového produktu kupující obeznámen. Jednoduše řečeno, zakoupí-li zákazník digitální model, který se liší od prezentace a například postrádá určité partie oproti prezentované podobě, má v tomto případě právo produkt reklamovat jako nekompletní, či vadný. Mezi digitální vady neřadíme námi použitou strukturu polygonové sítě dat (polygonové trojúhelníky), případnou nekompatibilitu dat se software kupujícího, apod.
 
- Všechny tyto potenciální problémy, jenž mohou nastat, informativně popisujeme a varujeme před nimi v sekci "všeobecné podmínky". Popisujeme zde parametry vzhledem ke kompatibilitě dat, a jiné technické parametry, se kterými je kupující povinen se obeznámit a na které v případě potenciálního problému po koupi již nemůže poukazovat. Vysvětlujeme zde především to, proč v případě těchto problémů naše studio nenese žádnou odpovědnost za případné potíže či škody, které mohou ve spojení s používáním námi nabízených digitálních dat kupujícímu nastat.
 
12. Závěr
 
12.1 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 
12.2 Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky nebo telefonicky akceptuje kupující tyto obchodní podmínky bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného).
 
12.3 Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 
12.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 
12.5 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
12.6 V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a Občanského zákoníku, případně jinou platnou právní úpravou.
 
Tyto podmínky vstupují v platnost jejich zveřejněním.
 
 

Stručně o nás

Vznik studia je datován rokem 2008. Právě toho roku jsme byli vůbec prvním subjektem v ČR nabízející zakázkový servis zaměřený na tvorbu uměleckých digitálních modelů se specializací na CNC obrábění! Tvoříme z 2D podkladů jako jsou fotky, obrázky či nákresy. Disponujeme také CNC technikou, zajišťujeme výrobu uměleckých, dekorativně zaměřených zakázkových produktů.

Kontaktujte nás

Digitální modely a fyzická CNC výroba na zakázku. Máte-li námět na spolupráci nebo dotazy k naší nabídce, prosím kontaktujte nás.

David Borovička
E-Mail: david (zavináč) borovicka.eu
Skype: davidborovicka
Tel.: +420 724 649 498
WhatsApp: +420 724 649 498

Autorské právo

Veškerá digitální data prezentovaná na tomto webu (včetně textové náplně, fotografií, apod.) jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k výše uvedenému je subjekt Studio Borovička, případně subjekty, které figurují jako oficiální obchodní společník našeho studia, s jejichž svolením dané data publikujeme (fotobanka, zákazníci, apod.) Publikování nebo další šíření obsahu tohoto webu není dovoleno bez písemného souhlasu autorů.